החניכים, המדריכים והנהלת מרכז אמונה עפולה מאחלים לראש העיר הנכנס מר אבי אלקבץ ולסגנו ומ”מ מר חביב פרץ, ולכל חברי מועצת העיר, ברכת ה’ תחול בכל מעשיכם, תמצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. יחד נמשיך ונפעל למען ילדי ישראל בכלל ועפולה בפרט, לחיים טובים ולשלום.