פרויקט

"פורחים בגינה"

תוכנית פורחים בגינה כוללת את הקמתן ותחזוקתן השוטפת של גינות הנוי וגינות הירק באמונה אחוזת שרה ע"י ילדי הפנימייה, בהנחייתו של הגנן הטיפולי נדב כהן. הפעילות המשותפת מייצרת העצמה אישית לילדים ומעשירה את עולמם בחוויות ותכנים שטרם נחשפו אליהם.

הגינה היא מקום המעודד אקטיביות והצלחה, הילדים שחווים קשיים בתחומי תפקוד שונים, יכולים לחוות הצלחה על ידי הטיפול בצמחים וגידולם, ולהרגיש נחוצים ובעלי יכולת.

במסגרת התוכנית, צוות אחוזת שרה בשיתוף עם הגנן הטיפולי, שם לו למטרה לפתח יכולות חשובות ועבודה על התנהגויות חיוביות כגון הקנייה ושיפור של מיומנויות חברתיות כמו שיתוף פעולה לצורך הסגת מטרה חשובה ופיתוח יכולת אמפתיה.

התוכנית מתבצעת בשני מישורים: עבודה קבוצתית של מפגש למשך שעתיים פעם בשבוע ועבודה פרטנית למשך שעתיים פעם בשבוע.

*פירוט עלויות התוכנית:

• עלות שעה פרטנית: 150 ₪

• עלות מפגש קבוצתי (12-14 ילדים) של שעתיים: 250 ₪