פרויקט: רישיון לחיים

'רישיון לחיים' – רישיון נהיגה לכל בוגר

מרכז הילדים 'אמונה' מעניק לחניכיו בשנה האחרונה לשהותם במרכז הילדים, מלגה ללימודי נהיגה עד לקבלת רישיון נהיגה. רישיון נהיגה הינו כלי בסיסי במסגרת ארגז הכלים לחיים בדרך לעצמאות, אנו מאמינים ביצירת שוויון הזדמנויות בן חניכי המרכז לנערים בני גילם המסיימים את חוק לימודיהם. הפרויקט מגביר את  המוטיבציה להצלחה לקראת סיום התחנכות החניכים במרכז וכולל שעות התנדבות ועשייה של הבוגרים במרכז הילדים.

שתפו באהבה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

שתפו באהבה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin